Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

27. august 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 692 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 477 139 121 435
  2.1 Nõuded IMFi vastu 209 706 122 372
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 433 −937
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 017 836
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 845 204
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 845 204
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 212 383 −1 879
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 112 −85
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 212 271 −1 794
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 551 2 453
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 584 555 13 309
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 398 485 13 846
  7.2 Muud väärtpaberid 186 070 −537
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 309 987 2 177
Varad kokku 8 191 312 138 536
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 500 069 202
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 454 530 −17 225
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 662 998 −2 029
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 789 221 −15 493
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 311 297
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 23 242 −1 024
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 827 967 24 156
  5.1 Valitsussektor 703 638 22 509
  5.2 Muud kohustused 124 329 1 647
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 279 387 9 025
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 445 3 045
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 962 148
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 962 148
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 174 656 118 861
10 Muud kohustused 309 034 1 347
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 431 0
Kohustused kokku 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021