SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

27. august 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.692 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 477.139 121.435
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 209.706 122.372
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.433 −937
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.017 836
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.845 204
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.845 204
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.212.383 −1.879
  5.1 Primære markedsoperationer 112 −85
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.212.271 −1.794
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.551 2.453
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.584.555 13.309
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.398.485 13.846
  7.2 Andre værdipapirer 186.070 −537
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 309.987 2.177
Aktiver i alt 8.191.312 138.536
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.500.069 202
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.454.530 −17.225
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.662.998 −2.029
  2.2 Indlånsfacilitet 789.221 −15.493
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.311 297
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 23.242 −1.024
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 827.967 24.156
  5.1 Offentlig forvaltning og service 703.638 22.509
  5.2 Andre forpligtelser 124.329 1.647
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 279.387 9.025
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.445 3.045
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.962 148
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.962 148
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 174.656 118.861
10 Andre forpligtelser 309.034 1.347
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.431 0
Passiver i alt 8.191.312 138.536
Annexes
31 August 2021