Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 08 27
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 692 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 477 139 121 435
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 209 706 122 372
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 433 −937
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 017 836
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 845 204
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 845 204
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 212 383 −1 879
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 112 −85
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 212 271 −1 794
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 551 2 453
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 584 555 13 309
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 398 485 13 846
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 070 −537
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 309 987 2 177
Visas turtas 8 191 312 138 536
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 500 069 202
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 454 530 −17 225
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 662 998 −2 029
  2.2 Indėlių galimybė 789 221 −15 493
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 311 297
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 242 −1 024
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 827 967 24 156
  5.1 Valdžiai 703 638 22 509
  5.2 Kiti įsipareigojimai 124 329 1 647
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 279 387 9 025
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 445 3 045
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 962 148
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 962 148
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 174 656 118 861
10 Kiti įsipareigojimai 309 034 1 347
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 431 0
Visi įsipareigojimai 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021