Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. aprill 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 509 866 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 358 264 1 101
  2.1 Nõuded IMFi vastu 82 390 1 489
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 874 −388
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 148 771 473
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 042 −112
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 042 −112
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 888 568 19 394
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 316 −128
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 888 237 19 507
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 15 15
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 368 3 298
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 997 426 37 727
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 791 798 36 805
  7.2 Muud väärtpaberid 205 629 922
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 322 0
9 Muud varad 282 862 −4 213
Varad kokku 5 257 490 57 668
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 327 134 7 648
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 129 528 13 122
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 867 169 1 612
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 262 359 11 510
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 234 −833
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 505 402 25 770
  5.1 Valitsussektor 377 295 28 817
  5.2 Muud kohustused 128 107 −3 047
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 331 172 10 220
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 312 60
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 816 −167
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 816 −167
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 945 0
10 Muud kohustused 268 944 1 848
11 Ümberhindluskontod 507 111 0
12 Kapital ja reservid 108 892 0
Kohustused kokku 5 257 490 57 668
Annexes
15 April 2020