Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 aprilie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 509 866 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 358 264 1 101
  2.1 Creanțe asupra FMI 82 390 1 489
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 874 −388
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 148 771 473
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 042 −112
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 042 −112
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 888 568 19 394
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 316 −128
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 888 237 19 507
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 15 15
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 368 3 298
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 997 426 37 727
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 791 798 36 805
  7.2 Alte titluri de valoare 205 629 922
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 322 0
9 Alte active 282 862 −4 213
Total active 5 257 490 57 668
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 327 134 7 648
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 129 528 13 122
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 867 169 1 612
  2.2 Facilitatea de depozit 262 359 11 510
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 234 −833
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 505 402 25 770
  5.1 Administrație publică 377 295 28 817
  5.2 Alte pasive 128 107 −3 047
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 331 172 10 220
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 312 60
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 816 −167
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 816 −167
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 945 0
10 Alte pasive 268 944 1 848
11 Conturi de reevaluare 507 111 0
12 Capital și rezerve 108 892 0
Total pasive 5 257 490 57 668
15 April 2020
Commentary