Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 04 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 509 866 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 358 264 1 101
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 390 1 489
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 874 −388
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 148 771 473
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 042 −112
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 042 −112
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 888 568 19 394
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 316 −128
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 888 237 19 507
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 15 15
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 368 3 298
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 997 426 37 727
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 791 798 36 805
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 205 629 922
8 Valdžios skola eurais 23 322 0
9 Kitas turtas 282 862 −4 213
Visas turtas 5 257 490 57 668
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 327 134 7 648
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 129 528 13 122
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 867 169 1 612
  2.2 Indėlių galimybė 262 359 11 510
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 234 −833
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 505 402 25 770
  5.1 Valdžiai 377 295 28 817
  5.2 Kiti įsipareigojimai 128 107 −3 047
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 331 172 10 220
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 312 60
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 816 −167
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 816 −167
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 945 0
10 Kiti įsipareigojimai 268 944 1 848
11 Perkainojimo sąskaitos 507 111 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 892 0
Visi įsipareigojimai 5 257 490 57 668
15 April 2020
Commentary