Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. dubna 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 509 866 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 358 264 1 101
  2.1 Pohledávky za MMF 82 390 1 489
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 874 −388
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 148 771 473
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 042 −112
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 042 −112
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 888 568 19 394
  5.1 Hlavní refinanční operace 316 −128
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 888 237 19 507
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 15 15
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 368 3 298
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 997 426 37 727
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 791 798 36 805
  7.2 Ostatní cenné papíry 205 629 922
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 322 0
9 Ostatní aktiva 282 862 −4 213
Aktiva celkem 5 257 490 57 668
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 327 134 7 648
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 129 528 13 122
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 867 169 1 612
  2.2 Vkladová facilita 262 359 11 510
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 234 −833
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 505 402 25 770
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 377 295 28 817
  5.2 Ostatní závazky 128 107 −3 047
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 331 172 10 220
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 312 60
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 816 −167
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 816 −167
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 945 0
10 Ostatní závazky 268 944 1 848
11 Účty přecenění 507 111 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 892 0
Pasiva celkem 5 257 490 57 668
Annexes
15 April 2020