SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. april 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 509.866 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 358.264 1.101
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.390 1.489
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 275.874 −388
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 148.771 473
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.042 −112
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.042 −112
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 888.568 19.394
  5.1 Primære markedsoperationer 316 −128
  5.2 Langfristede markedsoperationer 888.237 19.507
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 15 15
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.368 3.298
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.997.426 37.727
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.791.798 36.805
  7.2 Andre værdipapirer 205.629 922
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.322 0
9 Andre aktiver 282.862 −4.213
Aktiver i alt 5.257.490 57.668
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.327.134 7.648
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.129.528 13.122
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.867.169 1.612
  2.2 Indlånsfacilitet 262.359 11.510
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.234 −833
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 505.402 25.770
  5.1 Offentlig forvaltning og service 377.295 28.817
  5.2 Andre forpligtelser 128.107 −3.047
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 331.172 10.220
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.312 60
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.816 −167
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.816 −167
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.945 0
10 Andre forpligtelser 268.944 1.848
11 Revalueringskonti 507.111 0
12 Kapital og reserver 108.892 0
Passiver i alt 5.257.490 57.668
Annexes
15 April 2020