Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.4.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 509 866 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 358 264 1 101
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 82 390 1 489
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 874 −388
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 148 771 473
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 042 −112
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 042 −112
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 888 568 19 394
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 316 −128
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 888 237 19 507
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 15 15
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 368 3 298
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 997 426 37 727
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 791 798 36 805
  7.2 Muut arvopaperit 205 629 922
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 322 0
9 Muut saamiset 282 862 −4 213
Vastaavaa yhteensä 5 257 490 57 668
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 327 134 7 648
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 129 528 13 122
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 867 169 1 612
  2.2 Talletusmahdollisuus 262 359 11 510
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 234 −833
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 505 402 25 770
  5.1 Julkisyhteisöt 377 295 28 817
  5.2 Muut 128 107 −3 047
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 331 172 10 220
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 312 60
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 816 −167
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 816 −167
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 945 0
10 Muut velat 268 944 1 848
11 Arvonmuutostilit 507 111 0
12 Pääoma ja rahastot 108 892 0
Vastattavaa yhteensä 5 257 490 57 668
Annexes
15 April 2020