Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. travnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 509 866 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 358 264 1 101
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 82 390 1 489
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 874 −388
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 148 771 473
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 042 −112
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 042 −112
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 888 568 19 394
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 316 −128
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 888 237 19 507
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 15 15
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 368 3 298
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 997 426 37 727
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 791 798 36 805
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 205 629 922
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 322 0
9 Ostala imovina 282 862 −4 213
Ukupno imovina 5 257 490 57 668
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 327 134 7 648
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 129 528 13 122
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 867 169 1 612
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 262 359 11 510
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 234 −833
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 505 402 25 770
  5.1 Opća država 377 295 28 817
  5.2 Ostale obveze 128 107 −3 047
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 331 172 10 220
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 312 60
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 816 −167
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 816 −167
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 945 0
10 Ostale obveze 268 944 1 848
11 Računi revalorizacije 507 111 0
12 Kapital i pričuve 108 892 0
Ukupno obveze 5 257 490 57 668
Annexes
15 April 2020