Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

6. märts 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 706 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 346 374 602
  2.1 Nõuded IMFi vastu 79 986 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 388 602
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 006 102
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 595 1 821
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 595 1 821
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 616 925 −314
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 397 −328
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 615 515 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 14 13
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 091 12 626
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 874 525 1 214
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 674 724 2 757
  7.2 Muud väärtpaberid 199 801 −1 544
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 0
9 Muud varad 280 663 −5 727
Varad kokku 4 702 214 10 324
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 280 445 1 788
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 910 025 43 803
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 661 699 52 095
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 248 326 −8 291
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 910 2 969
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 383 942 −36 214
  5.1 Valitsussektor 258 150 −38 758
  5.2 Muud kohustused 125 792 2 544
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 180 711 −6 718
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 156 1 071
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 069 −1 345
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 069 −1 345
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 290 392 4 964
11 Ümberhindluskontod 466 635 0
12 Kapital ja reservid 107 557 5
Kohustused kokku 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary