Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

6.3.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 706 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 346 374 602
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 79 986 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 388 602
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 006 102
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 595 1 821
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 595 1 821
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 616 925 −314
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 397 −328
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 615 515 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 14 13
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 091 12 626
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 874 525 1 214
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 674 724 2 757
  7.2 Muut arvopaperit 199 801 −1 544
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 0
9 Muut saamiset 280 663 −5 727
Vastaavaa yhteensä 4 702 214 10 324
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 280 445 1 788
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 910 025 43 803
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 661 699 52 095
  2.2 Talletusmahdollisuus 248 326 −8 291
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 910 2 969
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 383 942 −36 214
  5.1 Julkisyhteisöt 258 150 −38 758
  5.2 Muut 125 792 2 544
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 180 711 −6 718
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 156 1 071
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 069 −1 345
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 069 −1 345
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 290 392 4 964
11 Arvonmuutostilit 466 635 0
12 Pääoma ja rahastot 107 557 5
Vastattavaa yhteensä 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary