Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

6 martie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 706 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 346 374 602
  2.1 Creanțe asupra FMI 79 986 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 388 602
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 006 102
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 595 1 821
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 595 1 821
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 616 925 −314
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 397 −328
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 615 515 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 13
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 49 091 12 626
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 874 525 1 214
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 674 724 2 757
  7.2 Alte titluri de valoare 199 801 −1 544
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 0
9 Alte active 280 663 −5 727
Total active 4 702 214 10 324
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 280 445 1 788
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 910 025 43 803
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 661 699 52 095
  2.2 Facilitatea de depozit 248 326 −8 291
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 910 2 969
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 383 942 −36 214
  5.1 Administrație publică 258 150 −38 758
  5.2 Alte pasive 125 792 2 544
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 180 711 −6 718
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 156 1 071
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 069 −1 345
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 069 −1 345
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 290 392 4 964
11 Conturi de reevaluare 466 635 0
12 Capital și rezerve 107 557 5
Total pasive 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary