Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

6 ta' Marzu 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 470,706 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 346,374 602
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 79,986 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 266,388 602
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 24,006 102
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,595 1,821
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,595 1,821
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 616,925 −314
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,397 −328
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 615,515 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 14 13
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 49,091 12,626
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,874,525 1,214
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,674,724 2,757
  7.2 Titoli oħra 199,801 −1,544
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,330 0
9 Assi oħra 280,663 −5,727
Attiv totali 4,702,214 10,324
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,280,445 1,788
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,910,025 43,803
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,661,699 52,095
  2.2 Faċilità tad-depożitu 248,326 −8,291
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,910 2,969
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 383,942 −36,214
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 258,150 −38,758
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,792 2,544
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 180,711 −6,718
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,156 1,071
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,069 −1,345
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 6,069 −1,345
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,371 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 290,392 4,964
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 466,635 0
12 Kapital u riżervi 107,557 5
Passiv totali 4,702,214 10,324
10 March 2020
Commentary