Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

6. ožujka 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 706 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 346 374 602
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 79 986 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 388 602
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 006 102
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 595 1 821
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 595 1 821
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 616 925 −314
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 397 −328
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 615 515 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 14 13
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 49 091 12 626
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 874 525 1 214
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 674 724 2 757
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 199 801 −1 544
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 0
9 Ostala imovina 280 663 −5 727
Ukupno imovina 4 702 214 10 324
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 280 445 1 788
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 910 025 43 803
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 661 699 52 095
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 248 326 −8 291
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 910 2 969
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 383 942 −36 214
  5.1 Opća država 258 150 −38 758
  5.2 Ostale obveze 125 792 2 544
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 180 711 −6 718
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 156 1 071
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 069 −1 345
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 069 −1 345
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 290 392 4 964
11 Računi revalorizacije 466 635 0
12 Kapital i pričuve 107 557 5
Ukupno obveze 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary