Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

6. marts 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.706 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 346.374 602
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.986 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.388 602
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.006 102
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.595 1.821
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.595 1.821
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 616.925 −314
  5.1 Primære markedsoperationer 1.397 −328
  5.2 Langfristede markedsoperationer 615.515 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 14 13
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.091 12.626
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.874.525 1.214
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.674.724 2.757
  7.2 Andre værdipapirer 199.801 −1.544
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 0
9 Andre aktiver 280.663 −5.727
Aktiver i alt 4.702.214 10.324
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.280.445 1.788
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.910.025 43.803
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.661.699 52.095
  2.2 Indlånsfacilitet 248.326 −8.291
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.910 2.969
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 383.942 −36.214
  5.1 Offentlig forvaltning og service 258.150 −38.758
  5.2 Andre forpligtelser 125.792 2.544
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 180.711 −6.718
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.156 1.071
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.069 −1.345
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.069 −1.345
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 290.392 4.964
11 Revalueringskonti 466.635 0
12 Kapital og reserver 107.557 5
Passiver i alt 4.702.214 10.324
10 March 2020
Commentary