Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

31.8.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 373 203 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 316 803 −134
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 73 941 −21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 242 863 −112
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 765 −2 004
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 002 628
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 002 628
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 741 618 −1 704
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 540 −245
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 739 048 −1 434
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 30 −25
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 850 489
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 848 545 4 978
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 593 049 4 699
  7.2 Muut arvopaperit 255 495 279
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 461 0
9 Muut saamiset 247 108 −335
Vastaavaa yhteensä 4 621 355 1 919
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 193 014 2 682
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 024 792 45 402
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 355 282 40 420
  2.2 Talletusmahdollisuus 668 783 4 998
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 727 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 228 −525
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 359 727 −38 427
  5.1 Julkisyhteisöt 241 223 −39 104
  5.2 Muut 118 504 678
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 267 501 −4 312
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 943 −2 205
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 161 56
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 161 56
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 138 0
10 Muut velat 233 020 −752
11 Arvonmuutostilit 360 413 0
12 Pääoma ja rahastot 104 418 0
Vastattavaa yhteensä 4 621 355 1 919