Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

31 august 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 373 203 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 316 803 −134
  2.1 Creanțe asupra FMI 73 941 −21
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 242 863 −112
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 765 −2 004
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 18 002 628
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 18 002 628
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 741 618 −1 704
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 540 −245
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 739 048 −1 434
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 30 −25
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 850 489
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 848 545 4 978
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 593 049 4 699
  7.2 Alte titluri de valoare 255 495 279
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 461 0
9 Alte active 247 108 −335
Total active 4 621 355 1 919
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 193 014 2 682
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 024 792 45 402
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 355 282 40 420
  2.2 Facilitatea de depozit 668 783 4 998
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 727 −16
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 228 −525
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 359 727 −38 427
  5.1 Administrație publică 241 223 −39 104
  5.2 Alte pasive 118 504 678
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 267 501 −4 312
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 943 −2 205
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 161 56
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 161 56
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 138 0
10 Alte pasive 233 020 −752
11 Conturi de reevaluare 360 413 0
12 Capital și rezerve 104 418 0
Total pasive 4 621 355 1 919