Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2018. augusztus 31.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 373 203 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 316 803 −134
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 941 −21
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 242 863 −112
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 20 765 −2 004
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 002 628
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 002 628
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 741 618 −1 704
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 2 540 −245
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 739 048 −1 434
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 30 −25
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 30 850 489
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 848 545 4 978
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 593 049 4 699
  7.2 Egyéb értékpapír 255 495 279
8 Euróban denominált államadósság 24 461 0
9 Egyéb eszközök 247 108 −335
Eszközök összesen 4 621 355 1 919
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 193 014 2 682
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 024 792 45 402
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 355 282 40 420
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 668 783 4 998
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 727 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 228 −525
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 359 727 −38 427
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 241 223 −39 104
  5.2 Egyéb kötelezettségek 118 504 678
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 267 501 −4 312
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 943 −2 205
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 161 56
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 161 56
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 138 0
10 Egyéb források 233 020 −752
11 Átértékelési számlák 360 413 0
12 Saját tőke 104 418 0
Források összesen 4 621 355 1 919