Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

31. august 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 373 203 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 316 803 −134
  2.1 Nõuded IMFi vastu 73 941 −21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 242 863 −112
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 765 −2 004
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 002 628
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 002 628
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 741 618 −1 704
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 540 −245
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 739 048 −1 434
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 30 −25
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 850 489
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 848 545 4 978
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 593 049 4 699
  7.2 Muud väärtpaberid 255 495 279
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 461 0
9 Muud varad 247 108 −335
Varad kokku 4 621 355 1 919
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 193 014 2 682
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 024 792 45 402
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 355 282 40 420
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 668 783 4 998
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 727 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 228 −525
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 359 727 −38 427
  5.1 Valitsussektor 241 223 −39 104
  5.2 Muud kohustused 118 504 678
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 267 501 −4 312
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 943 −2 205
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 161 56
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 161 56
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 138 0
10 Muud kohustused 233 020 −752
11 Ümberhindluskontod 360 413 0
12 Kapital ja reservid 104 418 0
Kohustused kokku 4 621 355 1 919