Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

31. kolovoza 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 373 203 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 316 803 −134
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 73 941 −21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 242 863 −112
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 765 −2 004
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 18 002 628
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 002 628
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 741 618 −1 704
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 540 −245
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 739 048 −1 434
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 30 −25
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 850 489
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 848 545 4 978
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 593 049 4 699
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 255 495 279
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 461 0
9 Ostala imovina 247 108 −335
Ukupno imovina 4 621 355 1 919
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 193 014 2 682
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 024 792 45 402
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 355 282 40 420
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 668 783 4 998
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 727 −16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 228 −525
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 359 727 −38 427
  5.1 Opća država 241 223 −39 104
  5.2 Ostale obveze 118 504 678
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 267 501 −4 312
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 943 −2 205
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 161 56
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 161 56
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 138 0
10 Ostale obveze 233 020 −752
11 Računi revalorizacije 360 413 0
12 Kapital i pričuve 104 418 0
Ukupno obveze 4 621 355 1 919