Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

31 ta' Awissu 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 373,203 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 316,803 −134
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 73,941 −21
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 242,863 −112
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,765 −2,004
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,002 628
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,002 628
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 741,618 −1,704
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 2,540 −245
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 739,048 −1,434
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 30 −25
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 30,850 489
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,848,545 4,978
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,593,049 4,699
  7.2 Titoli oħra 255,495 279
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,461 0
9 Assi oħra 247,108 −335
Attiv totali 4,621,355 1,919
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,193,014 2,682
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,024,792 45,402
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,355,282 40,420
  2.2 Faċilità tad-depożitu 668,783 4,998
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 727 −16
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,228 −525
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 359,727 −38,427
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 241,223 −39,104
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 118,504 678
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 267,501 −4,312
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,943 −2,205
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,161 56
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,161 56
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,138 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 233,020 −752
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 360,413 0
12 Kapital u riżervi 104,418 0
Passiv totali 4,621,355 1,919