Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. vasario 17 d.

2017 m. vasario 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. vasario 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 279,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. vasario 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,2 mlrd. JAV dolerių 0,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 313,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 110,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 41,4 mlrd. eurų – iki 185,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,2 mlrd. eurų – iki 114,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. vasario 15 d., baigėsi 29,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 28 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,6 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 469 mlrd. eurų (palyginti su 495,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,2 mlrd. eurų – iki 1 787,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. vasario 17 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 11,0 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,6 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 211,3 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,3 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 65,0 mlrd. eurų 2,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 371,4 mlrd. eurų 17,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 953,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 324 735 1 568
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 799 −619
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 246 936 2 187
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 660 −1 711
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 024 155
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 024 155
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 583 124 −1 559
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 28 007 −1 592
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 554 494 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 623 33
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 80 972 −465
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 101 761 17 825
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 787 932 19 218
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 313 829 −1 393
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 235 146 1 138
Visas turtas 3 787 893 16 950
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 110 054 −869
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 422 631 −28 436
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 953 558 −1 712
  2.2 Indėlių galimybė 469 039 −26 723
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 457 931
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 293 930 41 963
  5.1 Valdžiai 185 612 41 429
  5.2 Kiti įsipareigojimai 108 318 535
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 147 738 2 914
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 626 174
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 173 234
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 173 234
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 229 591 39
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 013 0
Visi įsipareigojimai 3 787 893 16 950

Kontaktai žiniasklaidai