Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. március 11.

2016. március 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. március 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval csökkent, 268,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. március 10. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 85 millió USD 74 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,0 milliárd euróval 350,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 1066,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,6 milliárd euróval, 108,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,8 milliárd euróval csökkent, 255,3 milliárd euróra. 2016. március 9-én, szerdán lejárt egy 61,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 60,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (vagyis az előző héthez képest nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 262,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 246,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval, 951,0 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. március 11-én Változás 2016. március 4-éhez képest – vétel Változás 2016. március 4-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,6 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 161,6 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,1 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 620,5 milliárd EUR +12,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,2 milliárd euróval 556,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 306 941 39
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 672 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 268 42
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 165 −397
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 109 329
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 109 329
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 517 576 −462
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 808 −484
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 744 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 24 22
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 113 498 −894
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 301 463 13 252
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 950 980 14 212
  7.2 Egyéb értékpapírok 350 483 −959
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 212 792 614
Eszközök összesen 2 872 321 12 480
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 066 052 534
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 818 475 7 213
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 556 176 −8 168
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 262 201 15 386
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 99 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 776 −141
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 201 995 2 557
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 108 379 5 620
  5.2 Egyéb kötelezettségek 93 616 −3 063
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 55 732 1 249
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 788 −382
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 592 522
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 592 522
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 361 929
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 199 0
Források összesen 2 872 321 12 480