Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. ožujka 2016.

15. ožujka 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. ožujka 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,5 mlrd. EUR na 268,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
10. ožujka 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 85 mil. USD 74 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,0 mlrd. EUR na 350,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,5 mlrd. EUR na 1.066,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 5,6 mlrd. EUR na 108,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15,8 mlrd. EUR na 255,3 mlrd. EUR. U srijedu, 9. ožujka 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 61,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 60,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 262,2 mlrd. EUR (u odnosu na 246,8 mlrd EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 951,0 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 11. ožujka 2016. Razlika u odnosu na 4. ožujka 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 4. ožujka 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,6 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 161,6 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,1 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 620,5 mlrd. EUR +12,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 8,2 mlrd. EUR na 556,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 306 941 39
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 672 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 268 42
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 165 −397
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 109 329
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 109 329
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 517 576 −462
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 60 808 −484
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 744 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 24 22
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 113 498 −894
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 301 463 13 252
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 950 980 14 212
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 350 483 −959
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 212 792 614
Ukupno imovina 2 872 321 12 480
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 066 052 534
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 818 475 7 213
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 556 176 −8 168
  2.2 Novčani depoziti 262 201 15 386
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 99 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 776 −141
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 201 995 2 557
  5.1 Opća država 108 379 5 620
  5.2 Ostale obveze 93 616 −3 063
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 55 732 1 249
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 788 −382
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 592 522
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 592 522
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 210 361 929
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 199 0
Ukupno obveze 2 872 321 12 480