Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. märts 2016

15. märts 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. märtsil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 268,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. märts 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 85 miljonit USA dollarit 74 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,0 miljardi euro võrra 350,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 1066,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,6 miljardi euro võrra 108,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,8 miljardi euro võrra 255,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. märtsil 2016 möödus 61,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 262,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 246,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 951,0 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 11. märts 2016 Erinevus võrreldes 4. märtsiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 4. märtsiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,6 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 161,6 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,1 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 620,5 miljardit eurot +12,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,2 miljardi euro võrra 556,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 306 941 39
  2.1 Nõuded RVFle 79 672 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 268 42
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 165 −397
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 109 329
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 109 329
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 517 576 −462
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 808 −484
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 744 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 24 22
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 113 498 −894
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 301 463 13 252
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 950 980 14 212
  7.2 Muud väärtpaberid 350 483 −959
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 212 792 614
Varad kokku 2 872 321 12 480
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 066 052 534
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 818 475 7 213
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 556 176 −8 168
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 262 201 15 386
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 99 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 776 −141
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 201 995 2 557
  5.1 Valitsussektor 108 379 5 620
  5.2 Muud kohustused 93 616 −3 063
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 55 732 1 249
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 788 −382
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 592 522
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 592 522
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 210 361 929
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 199 0
Kohustused kokku 2 872 321 12 480