Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 martie 2016

15 martie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 martie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,5 miliarde EUR, până la 268,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
10 martie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 85 de milioane USD 74 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,0 miliarde EUR, până la 350,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 1 066,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 5,6 miliarde EUR, până la 108,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 15,8 miliarde EUR, până la 255,3 miliarde EUR. Miercuri, 9 martie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 61,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 60,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 262,2 miliarde EUR (față de 246,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 951,0 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 11 martie 2016 Modificări față de 4 martie 2016 – achiziții Modificări față de 4 martie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,6 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 161,6 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,1 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 620,5 miliarde EUR +12,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,2 miliarde EUR, până la 556,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 306 941 39
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 672 −3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 227 268 42
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 165 −397
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 109 329
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 109 329
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 517 576 −462
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 808 −484
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 744 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 22
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 113 498 −894
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 301 463 13 252
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 950 980 14 212
  7.2 Alte titluri 350 483 −959
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 212 792 614
Total active 2 872 321 12 480
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 066 052 534
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 818 475 7 213
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 556 176 −8 168
  2.2 Facilitatea de depozit 262 201 15 386
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 99 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 776 −141
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 201 995 2 557
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 108 379 5 620
  5.2 Alte angajamente 93 616 −3 063
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 55 732 1 249
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 788 −382
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 592 522
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 592 522
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 210 361 929
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 199 0
Total pasive 2 872 321 12 480