Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.3.2016

15.3.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.3.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 268,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.3.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 74 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,0 miljardilla eurolla 350,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 1 066,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,6 miljardilla eurolla 108,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,8 miljardilla eurolla 255,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.3.2016 erääntyi 61,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 60,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 262,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 246,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 951,0 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 11.3.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,6 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 161,6 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 620,5 miljardia euroa +12,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,2 miljardilla eurolla 556,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 306 941 39
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 672 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 268 42
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 165 −397
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 109 329
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 109 329
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 517 576 −462
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 808 −484
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 744 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 24 22
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 113 498 −894
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 301 463 13 252
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 950 980 14 212
  7.2 Muut arvopaperit 350 483 −959
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 212 792 614
Vastaavaa yhteensä 2 872 321 12 480
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 066 052 534
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 818 475 7 213
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 556 176 −8 168
  2.2 Talletusmahdollisuus 262 201 15 386
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 99 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 776 −141
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 201 995 2 557
  5.1 Julkisyhteisöt 108 379 5 620
  5.2 Muut 93 616 −3 063
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 55 732 1 249
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 788 −382
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 592 522
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 592 522
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 210 361 929
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 199 0
Vastattavaa yhteensä 2 872 321 12 480