Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. kovo 11 d.

2016 m. kovo 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. kovo 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 268,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. kovo 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 85 mln. JAV dolerių 74 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,0 mlrd. eurų – iki 350,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 066,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 108,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 255,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. kovo 9 d., baigėsi 61,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 60,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 262,2 mlrd. eurų (palyginti su 246,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 951,0 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. kovo 11 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 4 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 4 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,6 mlrd. eurų −0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 161,6 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 620,5 mlrd. eurų +12,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 556,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 306 941 39
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 672 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 268 42
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 165 −397
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 109 329
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 109 329
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 517 576 −462
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 808 −484
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 744 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 24 22
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 113 498 −894
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 301 463 13 252
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 950 980 14 212
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 483 −959
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 212 792 614
Visas turtas 2 872 321 12 480
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 066 052 534
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 818 475 7 213
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 556 176 −8 168
  2.2 Indėlių galimybė 262 201 15 386
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 99 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 776 −141
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 201 995 2 557
  5.1 Valdžiai 108 379 5 620
  5.2 Kiti įsipareigojimai 93 616 −3 063
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 55 732 1 249
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 788 −382
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 592 522
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 592 522
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 361 929
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 199 0
Visi įsipareigojimai 2 872 321 12 480