Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. szeptember 21.

2012. szeptember 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. szeptember 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió euróval növekedtek az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-vásárlás miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 235 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. szeptember 20. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,8 milliárd USD 3,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 318,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval csökkent, 892,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,7 milliárd euróval csökkent, 94,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 18,9 milliárd euróval 670 milliárd euróra emelkedett. 2012. szeptember 19-én, szerdán lejárt egy 130,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 119,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 0,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 305,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 335 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 279,4 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végzett értékpapír-vásárlásnak tudható be. Így a 2012. szeptember 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,7 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,9 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,1 milliárd euróval 550,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 779 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 479 −1 077
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 848 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 630 −1 074
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 42 001 −681
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 865 −1 460
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 865 −1 460
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 187 200 −10 641
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 119 838 −10 504
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 066 296 −90
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 971 −73
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 96 26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 213 426 −1 116
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 597 641 −775
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 383 217
7.2 Egyéb értékpapírok 318 259 −993
8 Euróban denominált államadósság 30 042 0
9 Egyéb eszközök 266 107 4 276
Eszközök összesen 3 049 539 −11 473
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 892 185 −2 317
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 067 643 −5 475
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 550 482 24 062
2.2 Betéti rendelkezésre állás 305 647 −29 402
2.3 Lekötött betétek 209 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 515 −136
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 832 293
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 115 778 −5 319
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 94 092 −6 728
5.2 Egyéb kötelezettségek 21 687 1 409
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 170 639 463
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 560 −2 021
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 006 107
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 006 107
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 233 421 2 797
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 049 539 −11 473

Médiakapcsolatok