Menu

Eursistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugsėjo 21 d.

2012 m. rugsėjo 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugsėjo 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 235 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugsėjo 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,8 mlrd. JAV dolerių 3,7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 318,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 892,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 94,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 670 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugsėjo 19 d., baigėsi 130,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 119,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 0,1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 305,6 mlrd. eurų (palyginti su 335 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 279,4 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugsėjo 21 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,7 mlrd. eurų ir 15,9 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,1 mlrd. eurų – iki 550,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 779 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 479 −1 077
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 848 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 630 −1 074
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 42 001 −681
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 865 −1 460
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 865 −1 460
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 187 200 −10 641
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 119 838 −10 504
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 066 296 −90
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 971 −73
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 96 26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 213 426 −1 116
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 597 641 −775
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 383 217
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 318 259 −993
8 Valdžios skola eurais 30 042 0
9 Kitas turtas 266 107 4 276
Visas turtas 3 049 539 −11 473
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 892 185 −2 317
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 067 643 −5 475
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 550 482 24 062
2.2 Indėlių galimybė 305 647 −29 402
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 515 −136
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 832 293
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 115 778 −5 319
5.1 Valdžiai 94 092 −6 728
5.2 Kiti įsipareigojimai 21 687 1 409
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 639 463
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 560 −2 021
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 006 107
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 006 107
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 233 421 2 797
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 049 539 −11 473

Kontaktai žiniasklaidai