Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.9.2012

25.9.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.9.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 235 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.9.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 318,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,3 miljardilla eurolla 892,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,7 miljardilla eurolla 94,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 18,9 miljardilla eurolla 670 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.9.2012 erääntyi 130,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 119,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetusta likviditeetistä maksettiin takaisin 0,1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edelliselläkin viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 305,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 335 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 279,4 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 21.9.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,7 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,9 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24,1 miljardilla eurolla 550,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 779 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 479 −1 077
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 848 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 630 −1 074
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 42 001 −681
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 865 −1 460
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 865 −1 460
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 187 200 −10 641
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 119 838 −10 504
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 066 296 −90
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 971 −73
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 96 26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 213 426 −1 116
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 597 641 −775
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 383 217
7.2 Muut arvopaperit 318 259 −993
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 042 0
9 Muut saamiset 266 107 4 276
Vastaavaa yhteensä 3 049 539 −11 473
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 892 185 −2 317
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 067 643 −5 475
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 550 482 24 062
2.2 Talletusmahdollisuus 305 647 −29 402
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 515 −136
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 832 293
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 115 778 −5 319
5.1 Julkisyhteisöt 94 092 −6 728
5.2 Muut 21 687 1 409
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 639 463
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 560 −2 021
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 006 107
8.1 Talletukset ja muut velat 8 006 107
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 233 421 2 797
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 049 539 −11 473

Yhteyshenkilöt