Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 septembrie 2012

25 septembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 septembrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărărilor de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 235 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 septembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,8 miliarde USD 3,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la 318,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o reducere de 2,3 miliarde EUR, până la 892,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 6,7 miliarde EUR, până la 94,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 18,9 miliarde EUR, până la 670 de miliarde EUR. Miercuri, 19 septembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 130,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 119,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. În cursul săptămânii, operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 0,1 miliarde EUR au fost rambursate înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1 miliard EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 305,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 335 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 279,4 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 septembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,7 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,9 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 24,1 miliarde EUR, până la 550,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 779 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 261 479 −1 077
2.1 Creanţe asupra FMI 90 848 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 630 −1 074
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 42 001 −681
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 865 −1 460
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 865 −1 460
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 187 200 −10 641
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 119 838 −10 504
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 066 296 −90
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 971 −73
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 96 26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 213 426 −1 116
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 597 641 −775
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 383 217
7.2 Alte titluri 318 259 −993
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 042 0
9 Alte active 266 107 4 276
Total active 3 049 539 −11 473
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 892 185 −2 317
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 067 643 −5 475
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 550 482 24 062
2.2 Facilitatea de depozit 305 647 −29 402
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 515 −136
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 832 293
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 115 778 −5 319
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 94 092 −6 728
5.2 Alte angajamente 21 687 1 409
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 170 639 463
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 560 −2 021
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 006 107
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 006 107
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 233 421 2 797
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 049 539 −11 473

Contacte media