Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. szeptember 14.

2012. szeptember 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. szeptember 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 4,1 milliárd euróval csökkent, 234,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. szeptember 13. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,2 milliárd USD 3,8 milliárd USD
2012. szeptember 13. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 9,9 milliárd USD 3,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 319,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval csökkent, 894,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,5 milliárd euróval 100,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,4 milliárd euróval csökkent, 651,1 milliárd euróra. 2012. szeptember 12-én, szerdán lejárt egy 126,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. szeptember 12-én, szerdán emellett lejárt egy 25,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 13,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 335 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 326,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 279,2 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végzett értékpapír-vásárlásnak tudható be. Így a 2012. szeptember 14-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,7 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 22,9 milliárd euróval csökkent, 526,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 555 −340
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 851 −232
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 704 −108
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 42 682 −3 664
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 325 671
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 325 671
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 197 841 −7 447
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 130 342 4 008
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 066 386 −11 336
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 044 153
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 70 −272
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 214 542 −1 708
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 598 416 −301
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 165 242
7.2 Egyéb értékpapírok 319 251 −543
8 Euróban denominált államadósság 30 042 0
9 Egyéb eszközök 261 831 307
Eszközök összesen 3 061 012 −12 481
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 894 502 −2 082
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 073 119 −14 900
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 526 420 −22 867
2.2 Betéti rendelkezésre állás 335 048 8 244
2.3 Lekötött betétek 209 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 650 −277
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 538 846
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 121 098 7 371
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 820 13 470
5.2 Egyéb kötelezettségek 20 278 −6 099
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 170 176 −4 057
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 581 −793
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 899 861
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 899 861
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 230 625 272
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 750 0
Források összesen 3 061 012 −12 481

Médiakapcsolatok