Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugsėjo 14 d.

2012 m. rugsėjo 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugsėjo 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 234,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugsėjo 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,2 mlrd. JAV dolerių 3,8 mlrd. JAV dolerių
2012 m. rugsėjo 13 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 9,9 mlrd. JAV dolerių 3,7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 319,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 894,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 100,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,4 mlrd. eurų – iki 651,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugsėjo 12 d., baigėsi 126,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. rugsėjo 12 d. baigėsi 25,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 13,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 335 mlrd. eurų (palyginti su 326,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 279,2 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugsėjo 14 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,7 mlrd. eurų ir 15,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,9 mlrd. eurų – iki 526,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 555 −340
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 851 −232
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 704 −108
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 42 682 −3 664
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 325 671
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 325 671
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 197 841 −7 447
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 130 342 4 008
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 066 386 −11 336
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 044 153
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 70 −272
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 542 −1 708
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 598 416 −301
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 165 242
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 319 251 −543
8 Valdžios skola eurais 30 042 0
9 Kitas turtas 261 831 307
Visas turtas 3 061 012 −12 481
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 894 502 −2 082
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 073 119 −14 900
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 526 420 −22 867
2.2 Indėlių galimybė 335 048 8 244
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 650 −277
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 538 846
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 121 098 7 371
5.1 Valdžiai 100 820 13 470
5.2 Kiti įsipareigojimai 20 278 −6 099
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 176 −4 057
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 581 −793
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 899 861
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 899 861
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 625 272
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 750 0
Visi įsipareigojimai 3 061 012 −12 481

Kontaktai žiniasklaidai