Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.9.2012

18.9.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.9.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,1 miljardilla eurolla 234,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.9.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria
13.9.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 9,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 319,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,1 miljardilla eurolla 894,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,5 miljardilla eurolla 100,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,4 miljardilla eurolla 651,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.9.2012 erääntyi 126,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 12.9.2012 erääntyi 25,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 13,8 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 335 miljardia euroa (edellisellä viikolla 326,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 279,2 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 14.9.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,7 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 22,9 miljardilla eurolla 526,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 555 −340
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 851 −232
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 704 −108
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 42 682 −3 664
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 325 671
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 325 671
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 197 841 −7 447
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 130 342 4 008
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 066 386 −11 336
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 044 153
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 70 −272
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 214 542 −1 708
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 598 416 −301
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 165 242
7.2 Muut arvopaperit 319 251 −543
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 042 0
9 Muut saamiset 261 831 307
Vastaavaa yhteensä 3 061 012 −12 481
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 894 502 −2 082
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 073 119 −14 900
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 526 420 −22 867
2.2 Talletusmahdollisuus 335 048 8 244
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 650 −277
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 538 846
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 121 098 7 371
5.1 Julkisyhteisöt 100 820 13 470
5.2 Muut 20 278 −6 099
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 176 −4 057
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 581 −793
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 899 861
8.1 Talletukset ja muut velat 7 899 861
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 230 625 272
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 750 0
Vastattavaa yhteensä 3 061 012 −12 481

Yhteyshenkilöt