Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 septembrie 2012

18 septembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 14 septembrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 4,1 miliarde EUR, până la 234,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 septembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2,2 miliarde USD 3,8 miliarde USD
13 septembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 9,9 miliarde USD 3,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 319,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,1 miliarde EUR, până la 894,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 13,5 miliarde EUR, până la 100,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 15,4 miliarde EUR, până la 651,1 miliarde EUR. Miercuri, 12 septembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 126,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Tot miercuri, 12 septembrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 25,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 13,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1 miliard EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 335 de miliarde EUR (faţă de 326,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 279,2 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 septembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,7 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 22,9 miliarde EUR, până la 526,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 555 −340
2.1 Creanţe asupra FMI 90 851 −232
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 704 −108
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 42 682 −3 664
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 325 671
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 325 671
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 197 841 −7 447
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 130 342 4 008
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 066 386 −11 336
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 044 153
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 70 −272
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 214 542 −1 708
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 598 416 −301
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 165 242
7.2 Alte titluri 319 251 −543
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 042 0
9 Alte active 261 831 307
Total active 3 061 012 −12 481
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 894 502 −2 082
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 073 119 −14 900
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 526 420 −22 867
2.2 Facilitatea de depozit 335 048 8 244
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 650 −277
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 538 846
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 121 098 7 371
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 820 13 470
5.2 Alte angajamente 20 278 −6 099
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 170 176 −4 057
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 581 −793
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 899 861
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 899 861
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 230 625 272
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 750 0
Total pasive 3 061 012 −12 481

Contacte media