Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. május 4.

2012. május 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. május 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,6 milliárd euróval csökkent, 224,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. május 3. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,1 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 325,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,5 milliárd euróval, 876,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,4 milliárd euróval 108,5 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 30 milliárd euróval csökkent, 101,1 milliárd euróra. 2012. május 2-án, szerdán lejárt egy 46,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 34,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 10,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 801,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 794 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 281,7 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás állt, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltást. Így a 2012. május 4-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 11 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,6 milliárd euróval 96,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 705 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 241 977 738
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 968 −218
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 010 956
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 51 965 −485
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 108 −163
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 108 −163
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 117 090 −22 282
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 34 420 −11 949
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 081 584 −10 800
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 086 468
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 204 691 19 952
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 607 223 −1 065
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 749 120
7.2 Egyéb értékpapírok 325 473 −1 184
8 Euróban denominált államadósság 30 589 −542
9 Egyéb eszközök 253 970 2 060
Eszközök összesen 2 960 317 −1 786
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 876 143 3 454
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 112 812 13 347
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 96 860 5 606
2.2 Betéti rendelkezésre állás 801 489 7 530
2.3 Lekötött betétek 214 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 463 210
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 322 −80
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 119 887 −20 722
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 108 464 −21 407
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 423 684
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 540 1 140
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 638 −521
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 032 1 346
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 032 1 346
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 237 238
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 545 13
Források összesen 2 960 317 −1 786

Médiakapcsolatok