Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.5.2012

8.5.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.5.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 224,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 325,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,5 miljardilla eurolla 876,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 21,4 miljardilla eurolla 108,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 30 miljardilla eurolla 101,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.5.2012 erääntyi 46,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 34,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa lainattuja varoja maksettiin ennenaikaisesti takaisin 10,8 miljardin euron arvosta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 801,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 794 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 281,7 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 4.5.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,6 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 11 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,6 miljardilla eurolla 96,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 705 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 241 977 738
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 968 −218
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 010 956
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 51 965 −485
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 108 −163
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 108 −163
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 117 090 −22 282
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 34 420 −11 949
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 081 584 −10 800
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 086 468
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 204 691 19 952
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 607 223 −1 065
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 749 120
7.2 Muut arvopaperit 325 473 −1 184
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 589 −542
9 Muut saamiset 253 970 2 060
Vastaavaa yhteensä 2 960 317 −1 786
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 876 143 3 454
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 112 812 13 347
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 96 860 5 606
2.2 Talletusmahdollisuus 801 489 7 530
2.3 Määräaikaistalletukset 214 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 463 210
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 322 −80
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 119 887 −20 722
5.1 Julkisyhteisöt 108 464 −21 407
5.2 Muut 11 423 684
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 540 1 140
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 638 −521
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 032 1 346
8.1 Talletukset ja muut velat 10 032 1 346
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 217 237 238
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 545 13
Vastattavaa yhteensä 2 960 317 −1 786

Yhteyshenkilöt