Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gegužės 4 d.

2012 m. gegužės 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gegužės 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 224,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gegužės 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,1 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 325,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 876,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,4 mlrd. eurų – iki 108,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30 mlrd. eurų – iki 101,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gegužės 2 d., baigėsi 46,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 34,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 10,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 801,5 mlrd. eurų (palyginti su 794 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 281,7 mlrd. eurų dėl pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. gegužės 4 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,6 mlrd. eurų ir 11 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 96,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 705 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 241 977 738
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 968 −218
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 010 956
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 51 965 −485
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 108 −163
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 108 −163
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 117 090 −22 282
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 34 420 −11 949
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 081 584 −10 800
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 086 468
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 204 691 19 952
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 607 223 −1 065
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 749 120
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 325 473 −1 184
8 Valdžios skola eurais 30 589 −542
9 Kitas turtas 253 970 2 060
Visas turtas 2 960 317 −1 786
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 876 143 3 454
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 112 812 13 347
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 96 860 5 606
2.2 Indėlių galimybė 801 489 7 530
2.3 Terminuotieji indėliai 214 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 463 210
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 322 −80
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 119 887 −20 722
5.1 Valdžiai 108 464 −21 407
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 423 684
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 540 1 140
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 638 −521
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 032 1 346
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 032 1 346
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 237 238
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 545 13
Visi įsipareigojimai 2 960 317 −1 786

Kontaktai žiniasklaidai