Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 mai 2012

8 mai 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 4 mai 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 224,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,1 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 325,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3,5 miliarde EUR, până la 876,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 21,4 miliarde EUR, până la 108,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a contractat cu 30 de miliarde EUR, până la 101,1 miliarde EUR. Miercuri, 2 mai 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 46,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 34,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. În cursul săptămânii, operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 10,8 miliarde EUR au fost rambursate înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,1 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 801,5 miliarde EUR (faţă de 794 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 281,7 miliarde EUR, care s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, valoarea răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate fiind mai mult decât compensată de acestea. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 mai 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 11 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 5,6 miliarde EUR, până la 96,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 705 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 241 977 738
2.1 Creanţe asupra FMI 85 968 −218
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 010 956
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 51 965 −485
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 108 −163
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 108 −163
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 117 090 −22 282
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 34 420 −11 949
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 081 584 −10 800
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 086 468
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 204 691 19 952
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 607 223 −1 065
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 749 120
7.2 Alte titluri 325 473 −1 184
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 589 −542
9 Alte active 253 970 2 060
Total active 2 960 317 −1 786
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 876 143 3 454
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 112 812 13 347
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 96 860 5 606
2.2 Facilitatea de depozit 801 489 7 530
2.3 Depozite pe termen fix 214 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 463 210
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 322 −80
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 119 887 −20 722
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 108 464 −21 407
5.2 Alte angajamente 11 423 684
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 77 540 1 140
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 638 −521
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 032 1 346
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 032 1 346
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 217 237 238
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 545 13
Total pasive 2 960 317 −1 786

Contacte media