Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. április 6.

2012. április 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. április 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,9 milliárd euróval csökkent, 227,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. április 5. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,9 milliárd USD 1,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 347,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,9 milliárd euróval, 880,9 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,5 milliárd euróval 146 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,6 milliárd euróval csökkent, 155,5 milliárd euróra. 2012. április 4-én, szerdán lejárt egy 61,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 62,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 213,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 784,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 778,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 280,4 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott kötvényvásárlás állt, amelynek elszámolására múlt héten került sor. Így a 2012. április 6-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig 9,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 22,7 milliárd euróval csökkent, 86 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 706 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 240 334 1 866
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 339 144
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 154 995 1 721
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 53 771 −1 389
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 870 1 504
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 870 1 504
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 154 483 899
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 62 625 1 547
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 090 891 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 966 −648
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 752 1 177
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 627 950 469
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 423 244
7.2 Egyéb értékpapírok 347 526 226
8 Euróban denominált államadósság 31 131 0
9 Egyéb eszközök 344 337 −3 620
Eszközök összesen 2 965 333 906
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 880 885 10 937
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 084 998 −16 180
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 86 003 −22 650
2.2 Betéti rendelkezésre állás 784 829 6 127
2.3 Lekötött betétek 213 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 667 343
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 288 143
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 157 631 7 996
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 145 990 8 469
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 641 −473
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 74 064 −5 741
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 681 1 656
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 579 −243
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 579 −243
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 159 2 337
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 83 887 0
Források összesen 2 965 333 906