Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 aprilie 2012

11 aprilie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 6 aprilie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,9 miliarde EUR, până la 227,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
5 aprilie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7  zile 2,9 miliarde USD 1,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 347,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 10,9 miliarde EUR, până la 880,9  miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 8,5 miliarde EUR, până la 146 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 5,6 miliarde EUR, până la 155,5 miliarde EUR. Miercuri, 4 aprilie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 61,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 62,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 213,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1 miliard EUR (faţă de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 784,8 miliarde EUR (faţă de 778,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 280,4 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor din cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care au fost decontate în cursul săptămânii. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 6 aprilie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 9,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 22,7 miliarde EUR, până la 86 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 706 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 240 334 1 866
2.1 Creanţe asupra FMI 85 339 144
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 154 995 1 721
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 53 771 −1 389
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 870 1 504
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 870 1 504
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 154 483 899
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 62 625 1 547
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 090 891 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 966 −648
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 752 1 177
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 627 950 469
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 423 244
7.2 Alte titluri 347 526 226
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 131 0
9 Alte active 344 337 −3 620
Total active 2 965 333 906
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 880 885 10 937
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 084 998 −16 180
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 86 003 −22 650
2.2 Facilitatea de depozit 784 829 6 127
2.3 Depozite pe termen fix 213 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 667 343
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 288 143
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 157 631 7 996
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 145 990 8 469
5.2 Alte angajamente 11 641 −473
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 74 064 −5 741
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 681 1 656
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 579 −243
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 579 −243
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 215 159 2 337
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 83 887 0
Total pasive 2 965 333 906