Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. balandžio 6 d.

2012 m. balandžio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. balandžio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 227,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. balandžio 5 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,9 mlrd. JAV dolerių 1,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 347,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 880,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 146 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 155,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. balandžio 4 d., baigėsi 61,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 62,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 213,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 784,8 mlrd. eurų (palyginti su 778,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 280,4 mlrd. eurų dėl praėjusią savaitę įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. balandžio 6 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,8 mlrd. eurų ir 9,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,7 mlrd. eurų – iki 86 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 706 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 240 334 1 866
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 339 144
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 154 995 1 721
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 53 771 −1 389
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 870 1 504
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 870 1 504
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 154 483 899
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 62 625 1 547
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 090 891 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 966 −648
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 752 1 177
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 627 950 469
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 423 244
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 526 226
8 Valdžios skola eurais 31 131 0
9 Kitas turtas 344 337 −3 620
Visas turtas 2 965 333 906
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 880 885 10 937
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 084 998 −16 180
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 86 003 −22 650
2.2 Indėlių galimybė 784 829 6 127
2.3 Terminuotieji indėliai 213 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 667 343
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 288 143
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 157 631 7 996
5.1 Valdžiai 145 990 8 469
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 641 −473
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 74 064 −5 741
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 681 1 656
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 579 −243
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 579 −243
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 159 2 337
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 83 887 0
Visi įsipareigojimai 2 965 333 906