Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.4.2012

11.4.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.4.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,9 miljardilla eurolla 227,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.4.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 347,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 10,9 miljardilla eurolla 880,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,5 miljardilla eurolla 146 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,6 miljardilla eurolla 155,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.4.2012 erääntyi 61,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 62,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 213,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 784,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 778,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 280,4 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 6.4.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 9,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 22,7 miljardilla eurolla 86 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 706 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 240 334 1 866
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 339 144
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 154 995 1 721
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 53 771 −1 389
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 870 1 504
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 870 1 504
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 154 483 899
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 62 625 1 547
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 090 891 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 966 −648
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 752 1 177
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 627 950 469
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 423 244
7.2 Muut arvopaperit 347 526 226
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 131 0
9 Muut saamiset 344 337 −3 620
Vastaavaa yhteensä 2 965 333 906
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 880 885 10 937
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 084 998 −16 180
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 86 003 −22 650
2.2 Talletusmahdollisuus 784 829 6 127
2.3 Määräaikaistalletukset 213 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 667 343
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 288 143
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 157 631 7 996
5.1 Julkisyhteisöt 145 990 8 469
5.2 Muut 11 641 −473
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 74 064 −5 741
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 681 1 656
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 579 −243
8.1 Talletukset ja muut velat 7 579 −243
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 215 159 2 337
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 83 887 0
Vastattavaa yhteensä 2 965 333 906