Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. aprill 2012

11. aprill 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. aprillil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 227,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. aprill 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,9 miljardit USA dollarit 1,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 347,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 10,9 miljardi euro võrra 880,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,5 miljardi euro võrra 146 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,6 miljardi euro võrra 155,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. aprillil 2012 möödus 61,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 62,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 213,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 784,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 778,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 280,4 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 6. aprillil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,8 miljardi ja 9,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 22,7 miljardi euro võrra 86 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 706 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 240 334 1 866
2.1 Nõuded RVFle 85 339 144
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 154 995 1 721
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 53 771 −1 389
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 870 1 504
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 870 1 504
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 154 483 899
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 62 625 1 547
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 090 891 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 966 −648
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 752 1 177
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 627 950 469
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 423 244
7.2 Muud väärtpaberid 347 526 226
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 131 0
9 Muud varad 344 337 −3 620
Varad kokku 2 965 333 906
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 880 885 10 937
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 084 998 −16 180
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 86 003 −22 650
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 784 829 6 127
2.3 Tähtajalised hoiused 213 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 667 343
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 288 143
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 157 631 7 996
5.1 Valitsussektor 145 990 8 469
5.2 Muud kohustused 11 641 −473
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 74 064 −5 741
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 681 1 656
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 579 −243
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 579 −243
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 215 159 2 337
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 83 887 0
Kohustused kokku 2 965 333 906