Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. január 27.

2012. január 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012 január 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 4 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,4 milliárd euróval 273,3 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. január 26. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,9 milliárd USD 7,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 342,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval 869,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,1 milliárd euróval 125,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,9 milliárd euróval csökkent, 100,3 milliárd euróra. 2012. január 25-én, szerdán lejárt egy 126,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 217 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 219 milliárd euro értékben. 2012. január 26-án, csütörtökön lejárt egy 44,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 19,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 3,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 488,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 491,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 282,6 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt. Így a 2012. január 27-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 58 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig 5,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 45,8 milliárd euróval 88,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 446 −4
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 971 −335
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 672 15
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 298 −350
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 96 673 2 158
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 25 009 −724
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 25 009 −724
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 809 248 −22 482
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 130 317 3 439
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 676 505 −24 972
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 366 −956
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 59 6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 72 292 −3 258
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 624 849 881
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 282 579 364
7.2 Egyéb értékpapírok 342 270 517
8 Euróban denominált államadósság 33 926 0
9 Egyéb eszközök 352 164 144
Eszközök összesen 2 682 576 −23 621
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 167 −2 674
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 797 868 −47 387
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 88 939 −45 783
2.2 Betéti rendelkezésre állás 488 884 −2 896
2.3 Lekötött betétek 219 000 2 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 045 −707
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 676 196
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 136 115 27 241
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 125 922 27 115
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 193 126
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 118 556 −374
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 845 876
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 523 −442
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 523 −442
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 299 −1 064
11 Átértékelési számlák 394 028 0
12 Saját tőke 81 558 8
Források összesen 2 682 576 −23 621
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok