Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. sausio 27 d.

2012 m. sausio 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. sausio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 4 mln. eurų daugiausia dėl aukso monetų pardavimo, kurį atliko vienas iš Eurosistemos centrinių bankų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 273,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. sausio 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,9 mlrd. JAV dolerių 7,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 342,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 869,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,1 mlrd. eurų – iki 125,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,9 mlrd. eurų – iki 100,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. sausio 25 d., baigėsi 126,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 217 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 219 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2012 m. sausio 26 d., baigėsi 44,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 19,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,4 mlrd. eurų (palyginti su 3,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 488,9 mlrd. eurų (palyginti su 491,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 282,6 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. sausio 27 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 58 mlrd. eurų ir 5,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 45,8 mlrd. eurų – iki 88,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 446 −4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 971 −335
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 672 15
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 298 −350
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 96 673 2 158
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 009 −724
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 009 −724
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 809 248 −22 482
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 130 317 3 439
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 676 505 −24 972
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 366 −956
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 59 6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 72 292 −3 258
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 624 849 881
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 282 579 364
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 270 517
8 Valdžios skola eurais 33 926 0
9 Kitas turtas 352 164 144
Visas turtas 2 682 576 −23 621
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 869 167 −2 674
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 797 868 −47 387
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 88 939 −45 783
2.2 Indėlių galimybė 488 884 −2 896
2.3 Terminuotieji indėliai 219 000 2 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 045 −707
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 676 196
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 136 115 27 241
5.1 Valdžiai 125 922 27 115
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 193 126
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 118 556 −374
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 845 876
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 523 −442
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 523 −442
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 299 −1 064
11 Perkainojimo sąskaitos 394 028 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 558 8
Visi įsipareigojimai 2 682 576 −23 621