Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.1.2012

31.1.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.1.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 4 miljoonalla eurolla pääasiassa siksi, että eräs eurojärjestelmän keskuspankki myi kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 273,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 7,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 342,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,7 miljardilla eurolla 869,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,1 miljardilla eurolla 125,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,9 miljardilla eurolla 100,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.1.2012 erääntyi 126,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 217 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 219 miljardin euron arvosta uusia talletuksia. Torstaina 26.1.2012 erääntyi 44,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 19,6 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 3,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 488,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 491,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 282,6 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 27.1.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 58 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 5,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 45,8 miljardilla eurolla 88,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 446 −4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 971 −335
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 672 15
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 298 −350
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 96 673 2 158
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 25 009 −724
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 25 009 −724
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 809 248 −22 482
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 130 317 3 439
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 676 505 −24 972
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 366 −956
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 59 6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 72 292 −3 258
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 624 849 881
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 282 579 364
7.2 Muut arvopaperit 342 270 517
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 926 0
9 Muut saamiset 352 164 144
Vastaavaa yhteensä 2 682 576 −23 621
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 869 167 −2 674
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 797 868 −47 387
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 88 939 −45 783
2.2 Talletusmahdollisuus 488 884 −2 896
2.3 Määräaikaistalletukset 219 000 2 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 045 −707
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 676 196
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 136 115 27 241
5.1 Julkisyhteisöt 125 922 27 115
5.2 Muut 10 193 126
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 118 556 −374
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 845 876
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 523 −442
8.1 Talletukset ja muut velat 9 523 −442
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 215 299 −1 064
11 Arvonmuutostilit 394 028 0
12 Pääoma ja rahastot 81 558 8
Vastattavaa yhteensä 2 682 576 −23 621
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle