Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 ianuarie 2012

31 ianuarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 ianuarie 2012, scăderea de 4 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat, în principal, vânzarea de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,4 miliarde EUR, până la 273,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
26 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 5,9 miliarde USD 7,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 342,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,7 miliarde EUR, până la 869,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 27,1 miliarde EUR, până la 125,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 20,9 miliarde EUR, până la 100,3 miliarde EUR. Miercuri, 25 ianuarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 126,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 217 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi în valoare de 219 miliarde EUR. Joi, 26 ianuarie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 44,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 19,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,4 miliarde EUR (faţă de 3,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 488,9 miliarde EUR (faţă de 491,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,4 miliarde EUR, până la 282,6 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 ianuarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 58 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 5,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 45,8 miliarde EUR, până la 88,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 446 −4
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 971 −335
2.1 Creanţe asupra FMI 85 672 15
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 298 −350
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 96 673 2 158
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 25 009 −724
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 25 009 −724
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 809 248 −22 482
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 130 317 3 439
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 676 505 −24 972
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 366 −956
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 59 6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 72 292 −3 258
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 624 849 881
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 282 579 364
7.2 Alte titluri 342 270 517
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 926 0
9 Alte active 352 164 144
Total active 2 682 576 −23 621
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 869 167 −2 674
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 797 868 −47 387
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 88 939 −45 783
2.2 Facilitatea de depozit 488 884 −2 896
2.3 Depozite pe termen fix 219 000 2 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 045 −707
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 676 196
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 136 115 27 241
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 125 922 27 115
5.2 Alte angajamente 10 193 126
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 118 556 −374
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 845 876
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 523 −442
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 523 −442
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 215 299 −1 064
11 Conturi de reevaluare 394 028 0
12 Capital şi rezerve 81 558 8
Total pasive 2 682 576 −23 621
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media